Registrácia

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje - pracovisko

Fakturačné údaje

Priestor pre Vaše poznámky k rezervácií

Odoslaním registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov
Registračný poplatok prosíme uhradiť na účet SLS vo VÚB, a.s.:
Číslo účtu: 4532012/0200
Variabilný symbol: 20 1107 009
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
BIC: SUBASKBX

Košík