Informácie

PREZIDENTI KONGRESU

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP

MUDr. Hedviga Wagnerová, PhD.

MUDr. Marek Felšoci, PhD.

MUDr. Jana Figurová, PhD.

MUDr. Mgr. Ivana Jochmanová, PhD.

MUDr. Pavol Schwartz

MVDr. Ingrid Franková

PROGRAMOVÝ VÝBOR

Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP

Doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.

Prof. MUDr. Ján Čáp, CSc.

Doc. MUDr. Ján Jiskra, PhD.

Doc. MUDr. Ľudmila Košťalová, CSc.

Prof. MUDr. Michal Kršek, PhD.

Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP, MPH

Doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.

MUDr. Peter Vaňuga, PhD.

ADRESA ORGANIZAČNÉHO VÝBORU

I. interná klinika UPJŠ LF a UNLP Košice

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, SK

Tel.: +421 55 640 3516, 640 3515

E-mail: ivica.lazurova@upjs.skingrid.frankova@upjs.sk

REGISTRÁCIA

Slovenská lekárska spoločnosť

Kongresové oddelenie - p. Pavol Vician

Cukrová 3, 813 22 Bratislava, SK

Tel.: +421 915 777 151

E-mail: vician@sls.sk

MIESTO KONANIA KONGRESU

Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry, SK

ROKOVACIE JAZYKY

slovenský, český, anglický

REGISTRAČNÝ POPLATOK

členovia SES, ČES
nečlenovia SES, ČES
študenti, dôchodcovia, zdravotné sestry
70,- EUR
90,- EUR
10,- EUR

SPÔSOB PLATBY

Registračný poplatok prosíme uhradiť na účet SLS vo VÚB, a.s.:

Číslo účtu: 4532012/0200

Variabilný symbol: 20 1107 009

IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012

BIC: SUBASKBX

Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku predložte pri registrácii. Registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe kongresu a kongresové materiály. Uhradené registračné poplatky sa v prípade neúčasti nevracajú.

MOŽNOSTI PRIHLÁSENIA NA AKTÍVNU ALEBO PASÍVNU ÚČASŤ

Online: www.endo2020.sk E-mailom: vician@sls.sk beata.kapustova@progress.eu.sk

ABSTRAKTY

Abstrakty posielať e-mailom na adresu: hedviga.wagnerova@unlp.sk Termín pre zaslanie abstraktov: do 15. 7. 2020.

Termín na poslanie abstraktov sa posúva do 2.8. 2020., t.j. do nedele polnoci.

POKYNY PRE NAPÍSANIE ABSTRAKTOV

Abstrakt nemá presahovať 1 stranu formátu A4, písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,0

POSTERY

formát 100 (v) x 90 (š) cm

UBYTOVANIE

zabezpečuje Progress CA, s.r.o.

online na: www.endo2020.sk


Jednolôžková izbaDvojlôžková izba
Grand Hotel Bellevue ****
od 145,- EUR
od 155,- EUR
Hotel Smokovec ***
od 79,- EUR
od 129,- EUR
Hotel Greenwood ***
od 79,- EUR
od 86,- EUR

Uvádzané ceny sú za izbu a noc, vrátane DPH a sú informatívne. Presná cena izby Vám bude potvrdená pri rezervácii v závislosti od typu a obsadenia izby. Počet miest v hoteloch je obmedzený, odporúčame včasnú objednávku. Termín rezervácie ubytovania: najneskôr do 15. 9. 2020.

Kontaktná adresa:

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, SK Ing. Beáta Kapustová

Tel.: +421 905 411 511

E-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

KREDITY ARS CME

Každý registrovaný účastník dostane po skončení odborného programu potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Priebežné informácie o kongrese nájdete na webovej stránke: www.endo2020.sk www.progress.eu.sk